Musisz uaktualnić Flash Playera.

Musisz uaktualnić Flash Playera.

 

 

OPINIE NASZYCH KURSANTÓW >>klik

ZAPISY NA KURSY >> klik

AKTUALNE PROMOCJE >> klik

EGZAMIN PP 1 - PODSTAWY POSŁUSZEŃSTWA

PROGRAM EGZAMINU

Ćwiczenia Punktacja

1. Ocena zachowania psa
A. Przywitanie z sędzią
B. Badanie uzębienia

1. 20 pkt
A. 10 pkt
B. 10 pkt
2. Odpięcie smyczy w pozycji siad przy nodze 2. 5 pkt
3. Przychodzenie na zawołanie i przyjęcie pozycji zasadniczej
A. Przywołanie z odległości ok. 20 kroków
B. Przyjęcie pozycji zasadniczej ("noga")
3. 20 pkt
A. 10 pkt
B. 10 pkt
4. Chodzenie przy nodze bez smyczy
A. Chodzenie na dystansie 30 kroków z dwoma skrętami
B. Chodzenie z zatrzymaniami na dystansie 10 kroków
4. 40 pkt
A. 20 pkt
B. 20 pkt
5. Zatrzymanie w marszu i zajęcie pozycji przy nodze
A. siad
B. waruj
5. 20 pkt
A. 10 pkt
B. 10 pkt
6. Zapięcie smyczy w pozycji siad przy nodze 6. 5 pkt

7. Chodzenie na luźnej smyczy w rozproszeniach - na torze przeszkód

7. 20 pkt
8. Utrzymanie pozycji przy nodze w rozproszeniach
A. pozorant
B. pies pozorujący
8. 20 pkt
A. 10 pkt
B. 10 pkt

9. Zostawanie w pozycji waruj lub siad
A. Bez rozproszeń
B. Z rozproszeniami

9. 20 pkt
A. 10 pkt
B. 10 pkt
10. Aportowanie przedmiotu
10. 20 pkt
10. Ocena ogólna 10 pkt
RAZEM 200 pkt
ćwiczenie dodatkowe - sztuczka 10 pkt


REGULAMIN EGZAMINU PP1

Celem egzaminu PP1 jest sprawdzenie w jakim zakresie pies opanował podstawy posłuszeństwa i ocena umiejętności przewodnika, a także zakwalifikowanie psa do uczestnictwa w kursach kontynuacyjnych (PP2 -Podwyższone Posłuszeństwo, Agility, Obedience).
1. ZACHOWANIE PRZEWODNIKA
POZYCJA CIAŁA - W trakcie ćwiczeń należy być wyprostowanym i patrzeć przed siebie, co jakiś czas można patrzeć na psa. Ręce powinny zwisać luźno wzdłuż ciała. Dopuszczalne jest trzymanie lewej ręki z przodu ciała w okolicy klatki piersiowej.
PROWADZENIE PSA -W trakcie ćwiczeń nie wolno psa dotykać. Karalne jest fizyczne ustawianie psa przy pomocy rąk czy nóg. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek karcenie psa, tzn. straszenie, krzyk, szarpanie smyczą, czy jakiekolwiek inne brutalne traktowanie psa. Osoba zachowująca się w ten sposób jest bezzwłocznie usuwana z egzaminu.
POLECENIA -Przewodnik może porozumiewać się z psem poleceniami słownymi lub sygnałami optycznymi. Można użyć obu sygnałów jednocześnie. Nie wolno powtarzać sygnałów. Jest to za każdym razem karane punktami ujemnymi. Dopuszczalne jest jedynie powtórzenie komendy ‘równaj’ (‘noga’) podczas ćwiczenia chodzenia przy nodze w momencie zmiany kierunku lub tempa marszu i ruszania z miejsca.
Polecenia słowne powinny być wydawane normalnym głosem. Niestosowne jest głośne wydawanie komend i może być ukarane przez sędziego.
NAGRODY - W trakcie trwania egzaminu nie wolno mieć przy sobie żadnego jedzenia, zabawek, ani innych nagród.
POCHWAŁY - Po zakończonym ćwiczeniu można psa spokojnie pogłaskać. Nie należy go zbytnio rozbawiać. W trakcie wykonywania ćwiczenia nie można psa dotykać. Dozwolona jest tylko pochwała słowna.
POWTÓRKI - Dopuszcza się powtórkę jednego z niezaliczonych ćwiczeń na końcu egzaminu, jednak odejmuje się wtedy 5 punktów od danego ćwiczenia lub od oceny ogólnej, jeżeli pies w powtórce otrzymał mniej niż 5 punktów.
2. SPRZĘT
SMYCZ I OBROŻA/SZELKI - Smycz i obroża powinny być parciane lub skórzane. Niedozwolone jest stosowanie obroży z kolcami, dławików, obroży metalowych, czy elektrycznych oraz smyczy metalowych ani automatycznych (typu flexi). Dozwolone są szelki.
Smycz w trakcie ćwiczeń powinna zwisać luźno (w kształcie litery ‘U’) a podczas ćwiczeń bez smyczy należy ją trzymać w prawej ręce lub przewiesić przez prawe ramię.
GWIZDEK, KLIKER - W trakcie egzaminu nie wolno stosować klikera. Dopuszczalne jest użycie gwizdka w sytuacji, gdyby pies uciekł przewodnikowi z ringu podczas trwania egzaminu.
3. ZACHOWANIE PSA
Pies powinien być spokojny i zrównoważony. Punkty dodatnie może otrzymać pies radośnie wykonujący ćwiczenia. Dodatkowo nagradzany jest także wzrokowy kontakt z przewodnikiem podczas wykonywania ćwiczeń.
Każda oznaka strachu lub nerwowości psa, czy też inne niekontrolowane zachowania psa (np. warczenie, kłapanie zębami) powinny być ukarane stosownie do ich stopnia. Egzaminator może wykluczyć z dalszego egzaminu psy nadmiernie nerwowe, zestresowane lub nadpobudliwe. Pies, który próbuje atakować człowieka na ringu lub innego psa musi być natychmiast zdyskwalifikowany.
Pies powinien być cały czas pod kontrolą przewodnika. W sytuacji, jeżeli pies ucieknie z ringu egzaminu, przewodnik ma prawo kontynuować egzamin, pod warunkiem, że zdoła przywołać psa w ciągu 20 sekund. Jednakże zachowanie takie jest karalne i sędzia powinien odjąć punkty zarówno od wykonywanego aktualnie ćwiczenia jak i oceny ogólnej zachowania psa.

PROGRAM EGZAMINU – Szczegółowy opis ćwiczeń

1. Ocena zachowania psa 20 pkt.
Ocena: Aby uzyskać najwyższą ocenę pies powinien siedzieć spokojnie, nie uchylać się od dotyku, ani cofać, nie powinien też okazywać zbytniej ekscytacji. Pies nadmiernie lękliwy bądź agresywny zostaje zdyskwalifikowany. Pies, który nie zaliczy tego ćwiczenia nie zostaje dopuszczony do dalszej części egzaminu. Punkty karne odejmuje się za cofanie się, zbyt duży entuzjazm, próbę obskakiwania sędziego, itp.
A. Przywitanie z sędzią 10 pkt.
Przewodnik podchodzi z psem na luźnej smyczy do sędziego. Pies powinien usiąść przy nodze przewodnika. Przewodnik przedstawia się oraz podaje sędziemu imię i rasę psa, ewentualnie numer tatuażu (jeśli na zaświadczeniu ma być rodowodowa nazwa psa). Sędzia wita się z przewodnikiem i dokonuje oceny zachowania psa. Podczas oceny sędzia może za zgodą przewodnika dotknąć psa, sprawdzić tatuaż.
B. Badanie uzębienia 10 pkt.
Pies pozostaje na smyczy w pozycji zasadniczej - siad przy nodze lub stoi. Na polecenie sędziego przewodnik rozchyla wargi psa, w celu pokazania zgryzu. W tym ćwiczeniu nie ocenia się prawidłowości zgryzu a jedynie zachowanie psa podczas badania.
2. Odpięcie smyczy w pozycji siad przy nodze 5 pkt
Ocena: Za zmianę pozycji lub oddalenie się przyznaje się punkty karne. Maksymalną ocenę otrzymuje pies, który siedzi spokojnie przy nodze przewodnika bez zmiany pozycji. Jeśli pies oddali się na odległość 5 metrów ćwiczenie jest niezaliczone.
Przewodnik zajmuje z psem pozycję zasadniczą w miejscu wyznaczonym przez sędziego a następnie odpina smycz i przekłada ją do prawej ręki, przewiesza przez ramię lub oddaje sędziemu.
3. Przychodzenie na zawołanie i przyjęcie pozycji zasadniczej 20 pkt
Ocena: Maksymalną ocenę otrzymuje pies, który bezzwłocznie przybiega do właściciela i nie uchyla się przed złapaniem za obrożę. Ćwiczenie jest niezaliczone, jeśli pies nie przyjdzie do przewodnika w ciągu 20 sekund. Za każde powtórne przywołanie dolicza się punkty karne.
A. Przywołanie z odległości 20 kroków 10 pkt.
Przewodnik odpina smycz, zostawia psa sędziemu i odchodzi bez słowa na odległość ok. 15 kroków. Na znak sędziego przewodnik przywołuje psa i zapina na smycz.
B. Przyjęcie pozycji zasadniczej 10 pkt.
Na znak sędziego przewodnik daje komendę „noga” lub „do nogi” i pies bezzwłocznie powinien ustawić się przy lewej nodze przewodnika i usiąść.
4. Chodzenie przy nodze bez smyczy 40 pkt.
Ocena: Maksymalną ocenę otrzymuje pies cały czas skupiony na przewodniku, radośnie wykonujący ćwiczenie i nie oddalający się ani na krok od przewodnika. Po 2 punkty karne odlicza się za każde oddalenie. Jeśli podczas ćwiczenia pies znajduje się w odległości większej niż 1 metr od przewodnika, ćwiczenia zostaje nie zaliczone.
A. Chodzenie na dystansie 30 kroków 20 pkt.
Przewodnik staje w miejscu wyznaczonym przez sędziego. Rozpoczyna z tzw. pozycji wyjściowej, z psem siedzącym przy nodze. Na znak sędziego przechodzą wyznaczoną trasę, która obejmuje kolejno: 10 kroków, skręt w prawo, 10 kroków, skręt w lewo, 10 kroków i w tył zwrot..
B. Chodzenie z zatrzymaniami na dystansie 10 kroków 20 pkt.
Przewodnik z psem pokonuje trasę ok. 10 kroków, w trakcie której robi dwa zatrzymania i wydaje komendy „siad” oraz „waruj”, które oceniane są osobno (5).
5. Zatrzymanie w marszu i zajęcie pozycji przy nodze 20 pkt.
Ocena: Maksymalną ocenę otrzymuje pies, który na znak przewodnika bezzwłocznie zajmie pozycję bezpośrednio przy nodze. Punkty karne odlicza się za powtarzanie sygnałów przewodnika a także za zwłokę psa w w przyjęciu pozycji.
A. Siad 10 pkt
Przewodnik pokonuje trasę ok. 10 kroków (ćw. 4B), w trakcie której na znak sędziego zatrzymuje się i sygnalizuje psu zajęcie pozycji siad.
B. Waruj 10 pkt
W trakcie tej samej trasy (4B) na znak sędziego przewodnik zatrzymuje się i sygnalizuje psu zajęcie pozycji waruj.
6. Zapięcie smyczy w pozycji siad przy nodze 5 pkt
Ocena: Za zmianę pozycji lub oddalenie się przyznaje się punkty karne. Maksymalną ocenę otrzymuje pies, który siedzi spokojnie przy nodze przewodnika bez zmiany pozycji i nie uchyla się od zapięcia na smycz.
Po zakończonym ćwiczeniu chodzenia przy nodze bez smyczy przewodnik zajmuje z psem pozycję zasadniczą a następnie zapina psa na smycz..
7. Chodzenie na luźnej smyczy w rozproszeniach - na torze przeszkód 20 pkt.
Ocena: W ćwiczeniu ważne jest, żeby smycz cały czas zwisała luźno, w kształcie litery 'U'. Każdorazowe napięcie smyczy a także nawiązanie kontaktu z rozproszeniem karane jest 2 punktami ujemnymi. Ćwiczenie jest niezaliczone, jeśli pies idzie całą trasę na napiętej smyczy, lub kiedy przewodnik szarpie smyczą. Dopuszczalne jest dwukrotne użycie komendy „zostaw” („fe”), „idziemy” lub podobnych.
Przewodnik staje w miejscu wyznaczonym przez sędziego. Rozpoczyna z tzw. pozycji wyjściowej, z psem siedzącym przy nodze. Na znak sędziego przechodzą wyznaczoną trasę, która obejmuje ok. 15-20 kroków, w tył zwrot i powrót tą samą trasą. Przewodnik idzie prosto z psem na luźnej smyczy przez „tor przeszkód” mijając różne rozproszenia w odległości ok 1,5 metra. Mogą to być zabawki, jedzenie, ludzie, lub inne psy.
8. Utrzymanie pozycji przy nodze w rozproszeniach 20 pkt.
Ocena: W ćwiczeniu tym ocenia się zachowanie psa, powinien on w czasie trwania rozproszenia siedzieć spokojnie przy nodze przewodnika. Punkty karne odlicza się za zmianę pozycji, próby podejścia do rozproszenia, obwąchania go. Ćwiczenie zostaje niezaliczone, jeśli pies nadmiernie ekscytuje się obecnością pozoranta bądź psa, lub wykazuje zachowania agresywne bądź lękliwe.
A. pozorant 10 pkt
Przewodnik podchodzi z psem w miejsce wyznaczone przez sędziego, gdzie zajmują pozycję zasadniczą, czyli pies siedzi przy nodze przewodnika. Przez ok. 15 sekund pies zostaje poddany rozproszeniu przez pozoranta, który podchodzi wita się z przewodnikiem a następnie z psem (np. głaszcząc go), następnie chwile rozmawia z przewodnikiem, żegna się i odchodzi.
B. pies pozorujący 10 pkt
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji zasadniczej, po czym pozorant z psem podchodzi na odległość ok. 2 metrów i również zajmują pozycję zasadniczą. Przewodnik rozmawia z pozorantem, przez ok 10 sekund a następnie pozorant odchodzi.
9. Zostawanie w pozycji waruj lub siad 20 pkt.
Ocena: Maksymalną ocenę otrzymuje pies, który nie ruszy się z miejsca przez całe ćwiczenie. Punkty karne odlicza się za każdą zmianę pozycji (-2) i każdy metr oddalenia się (-2) a także bezpośredni kontakt z rozproszeniem.
A. Bez rozproszeń 10 pkt
Przewodnik zostawia psa w pozycji waruj lub siad, odwraca się i odchodzi na odległość ok. 15 kroków. Następnie odwraca się i czeka 10 sekund.
B. Z rozproszeniami 10 pkt
Po upływie 10 sekund ćwiczenia 9A pies zostaje poddany rozproszeniu, w odległości nie mniejszej niż 2 metry. Rozproszeniem może być pies pozorujący, rzucony przedmiot, smakołyki, osoby wołające psa, itp. Na znak sędziego po upływie kolejnych 10 sekund przewodnik wraca do psa.
10. Aportowanie przedmiotu 20 pkt.
Ocena: Podejście do przedmiotu 5 pkt, złapanie w zęby 5 pkt, przyniesienie do przewodnika 5 pkt, oddanie przedmiotu 5 pkt. Punkty karne można odliczyć za podgryzanie, upuszczenie, podrzucanie przedmiotu przez psa a także każdorazowe powtórzenie sygnału (dopuszczalne są 3 różne polecenia np. 'podaj <nazwa przedmiotu>', 'do mnie', ‘puść’).
Przewodnik rzuca przedmiot na odległość minimum 5 kroków, a następnie wysyła po niego psa. Pies powinien wziąć przedmiot i oddać go przewodnikowi.
Ćwiczenie dodatkowe – sztuczka (dodatkowe 10 pkt.)
Ocena: Wykonanie sztuczki bez żadnej pomocy przewodnika 10 pkt. Powtarzanie komendy – 1 pkt, wykonanie innej sztuczki niż zgłosił przewodnik – 5 pkt.
Jeśli przewodnik chce uzyskać dodatkowe punkty może polecić psu pokazać dowolną sztuczkę (inne ćwiczenie niż zadania w egzaminie). Przed ćwiczeniem zgłasza jak sztuczka będzie wyglądać, a następnie wydaje polecenie słowne lub optyczne psu. Pies powinien niezwłocznie wykonać ćwiczenie.
Ocena ogólna 10 pkt
Ocenie poddaje się współpracę przewodnika z psem. Bierze się pod uwagę takie elementy, jak: kontakt wzrokowy, chęć do pracy psa, radość z wykonywania ćwiczeń, komunikacja przewodnika z psem, zachowanie przewodnika. Oceną wyjściową jest 10 punktów od których można odjąć punkty.


Ocena wg punktów:
doskonała – 190-200
bardzo dobra – 170-189
dobra - 150-169
dostateczna - 130-149
niedostateczna - 0-129

 


Socjalizacja
Porady
Porady cz.2
Porady cz.3
Literatura


Pozytywne szkolenie psów w Tychach, Oświęcimiu, Pszczynie, Mikołowie, Bieruniu - Savoir Vivre Szkoła Dobrego Wychowania dla Psów
strona główna | kursy | przedszkole | cennik | galeria | linki | newsy | faq | formularz zgłoszeniowy | kontakt
Realizacja: Dpl Agency